SEXCEL

 

Sexcel ir 21.gadsimta šķirošanas tehnoloģija, kas izstrādāta ABS vadībā. Darba ieguldījums, 10 gadu garumā, devis tehnoloģiju, ar kuras palīdzību ir lielāka iespēja atražot telīti, un apsēklošanas reižu skaits ir par 7% līdz 8% labāks nekā sēklojot ar iepriekšējo šķiroto ģenētiku.

 

 

 

 Tiks atražotas vairāk teles:

 •   Saimnieks būs pārliecināts par savu teļu kvalitāti.
 •   Nebūs dārgas izmaksas par dzīvnieka nomaiņu
 •   Samazinās biodrošības risku (netiks ganāmpulkā ievestas dažādas slimības)

 

Lielāka ģenētiskā vērtība:

 •   Ražotas ģenētiski augstvērtīgākas teles
 •   Savām labākajām telēm tiks izmantoti tikai paši labākie vaislinieki, jo tikai tādi tiek izmantoti SEXCEL.
 •   Palielināt mūža ģenētisko vērtību līdz pat 30$ (apmēram 25.00 EUR) vienas laktācijas laikā.

 

 

 

  Lielāks izslaukums:

 •   Atražojot teli, govs ir veselīgāka, līdz ar to savu enerģiju var ieguldīt piena ražošanā.
 •   Govs izslaukums ir par 821 mārciņām lielāks 1. laktācijas laikā.
 •   Pozitīva ietekme uz izslaukumu redzama arī 2. laktācijā.

 

Vairāk iespēju:

 •      Iegūt teles no jūsu ganāmpulka labākajām govīm
 •      Atlikušo ganāmpulku var izmantot peļņas gūšanai- pārdot dzīvniekus uz citām saimniecībām.
 
  

Pat vēl vairāk priekšrocību:

 •   Dzemdējot teli, ievērojami samazinās dzemdību sarežģījumu risks.
 •   Katrs dzemdību apgrūtinājums rada izmaksas līdz pat 150 mārciņām (apmēram 170.00 EUR)