Holšteinas šķirnesvidējie rādītāji

 HOLŠTEINAS ŠĶIRNES GOVS VIDĒJIE RĀDĪTĀJI ASV.